setVi äger, hyr och förvaltar fastigheter och lokaler som främst är avsedda för förskola och skola, men också för catering och andra verksamheter. Vi letar löpande efter nya lokaler för främst förskola och skola. Har ni tillgängliga lokaler så ta gärna kontakt med oss.


KONTAKT:

Magnus Bergström, VD
076-010 57 15