Till föräldrar och vårdnadshavare i Kreavitas skol- och förskolverksamheter

Vi är glada att meddela att Læringsverkstedet tar över Kreavita som driver Norrvikens Skola och Norra
Strandskolan i Sollentuna samt Flottiljens Skola och Förskola, Capellaskolan och Täby Park Förskola i Täby
från och med den 17 december 2018.

Övertagandet medför inte några praktiska förändringar för vårdnadshavare som har barn i någon av Kreavitas verksamheter. Du kommer möta samma personal, och barnen kommer att tillhöra samma grupp som tidigare.

Læringsverkstedet är Norges största privata förskolebolag och den enda nationella aktören i Norge där båda ägarna är pedagoger. Vi är ett familjeföretag med stort engagemang och deltagande från oss som ägare. Læringsverkstedets mål är att utveckla och driva Europas bästa förskolor och skolor, där barn känner sig värdefulla, föräldrarna upplever trygghet och de anställda får alla möjligheter att göra ett bra jobb. Tillsammans har vi nära 6 500 anställda och 25 000 barn i vår organisation, som består av drygt 200 förskolor i Norge, liksom ca 70 förskolor och skolor i Sverige.

”Vi ønsker både ansatte og foreldre i Kreavita hjertelig velkommen til Læringsverkstedet. Vi gleder oss til å fortsette driften av de gode barnehagene og skolene Kreavita har skapt, dele lærdom og kunnskap, og fortsette å tilby solid kvalitet for alle barn, foreldre og ansatte. Vår visjon er å vokse videre i Sverige og på sikt drifte Europas beste barnehager hvor alle barn føler seg sett og opplever at de er verdifulle.” Ägarna till Læringsverkstedet, Hans Jacob och Randi Sundby.

Båda Hans Jacob och Randi har bred kunskap om barn och förskolor. Grunden i Læringsverkstedet är att alla människor är värdefulla; inte för vad de säger eller gör, men för vem de är. Læringsverkstedet använder ”Hjerteprogrammet”, vårt eget program för social kompetens, för att stärka barn och vuxnas självkänsla och förmåga till social interaktion.

Kreavita är ett privat skolbolag med sex förskolor och skolor samt en cateringverksamhet inriktad på förskolor och skolor. Idag går närmare 900 barn och elever samt 200 medarbetare till någon av Kreavitas förskolor och skolor varje dag.

-Vi har skapat en organisation med framgånsgrika och populära förskolor och skolor som vi är stolta över. Det känns därför otroligt roligt att en så pass stor och välrenommerad ägare som Læringsverkstedet har visat intresse att överta Kreavita säger Magnus Bergström VD och en av tre ägare av Kreavita. -Att de dessutom precis som vi är ett familjeföretag gör att det känns extra bra i magen, med Læringsverkstedet känner vi oss trygga i att Kreavitas barn, elever och medarbetare kommer att fortsätta få en trygg och stabil framtid, fortsätter Patrik Landelius Styrelseordförande och en av tre ägare.

De tidigare ägarna Magnus Bergström, Patrik Landelius och Nina Bergström fortsätta i verksamheten till åtminstone den 31 januari 2019 för att säkerställa en bra överlämning.

För mer information vänligen kontakta:
Magnus Bergström, VD Kreavita, 076-0105715, magnus.bergstrom@kreavita.se

Vi hoppas att du kommer att vara lycklig med oss! Välkommen!

Med vänliga hälsningar,
Randi och Hans Jacob, ägare till Læringsverkstedet